معراج السعاده
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
حضور قلب در نماز مقدمه
یكی از شرطهای اساسی پذیرفته شدن نماز در نزد خدای متعال، مسأله «حضور قلب پیدا كردن» در حین نماز است؛ از این رو آیات و روایات فراوانی در این باره وارد شده كه همه بر این مطلب تصریح می كنند كه میزان قبولی نماز، بستگی به میزان توجه انسان در نماز دارد و این در حالی است كه متأسفانه بسیاری از ما عبادتهای خود را بدون حضور قلب و با حواسپرتی كامل انجام می دهیم و به همین جهت است كه یك عمر نماز می خوانیم، اما اثری از آثار معنوی و روح نواز آن را در خود نمی بینیم.
3. اهمیت و امكان حضور قلب
3. لزوم تحصیل حضور قلب
الف. در ضرورت تحصیل حضور قلب همین بس كه بدانیم: نماز بی حضور قلب، نماز حقیقی نیست و وقتی نماز از حقیقت و باطن خود جدا شد و به صورت یك عمل بی روح در آمد، تمام ثمرات و فوایدی كه در آیات و روایات، برای نماز آمده، در چنین نمازی وجود ندارد وچه بسا موجب دوری از خدا هم بشود.
احادیث فراوانی دراین باره وارد شده كه همه بر این مطلب تصریح می كنند كه میزان قبولی نماز، بستگی به میزان حضور قلب در نماز دارد و به تناسب وجود حضور قلب، نماز مورد قبول واقع می شود. امام صادق ـ علیه السلام ـ می‌فرماید:
«اَن العبدَ لیُرفعُ لهُ مِن صلاتهِ نصفُها او ثلُثها او ربعُها او خمسُها و ما یرفعُ لهُ الّا ما اقبلَ علیهِ بقلبهِ؛[1] همانا از نماز انسان، نصفش، ثلثش، ربعش یا خمسش بالا برده می شود و آن مقداری از نماز كه توجّه قلبی داشته باشد بالا برده می شود.»
گر چه حضور قلب از شرایط صحت نماز نیست؛ یعنی با نبودن حضور قلب نماز باطل نمی شود و از لحاظ فقهی اشكالی ندارد. و لیكن چنین نمازی، قالبی و بی فضیلت و غیر مقبول است، یعنی بالا نمی رود و اثر معراجی خود را از دست می دهد.
2. امكان كسب حضور قلب
گاهی تصور می كنیم، تحصیل حضور قلب از امور مُحال است و از كسب آن، ناامید می شویم و به یك عبادت صوری و ظاهری اكتفاء می كنیم. چه بسا این ناامیدی، از فریب دادن خود نشأت بگیرد، به این معنا كه برای فرار از نماز با حضور قلب، دایماً خود را فریب داده و مشكل بودن آن را بهانه ای برای ترك آن، قرار می دهیم.
دلایلی برای امكان كسب حضور قلب وجود دارد كه از جمله آنها موارد ذیل است:
الف. وقوع حضور قلب
بهترین دلیل برای امكان شیء، وقوع آن است. همین كه پیغمبران ما و ائمه ـ علیهم السّلام ـ و اولیای خدا، بر حسب معرفت و ایمان و قرب و طلبشان، حضور قلب داشتند، دلیل بر امكان آن می باشد.
ب. وجود دستور عمل
وجود دستور جهت تحصیل حضور قلب از ناحیه رسول اكرم ـ صلّی الله علیه و آله ـ و ائمه ـ علیهم السّلام ـ و بزرگانی كه در این باره كتاب نوشته اند، همه دلیل بر امكان كسب آن می باشد، چرا كه تكلیف و دستور به آنچه در توان نیست بی معنا و غلط است، زیرا تحصیل امر محال، محال است.
3. مراتب حضور قلب
گرچه درباره مراتب حضور قلب، سخنان بسیاری از بزرگان اهل معرفت رسیده، ولی ما به جهت مختصرگویی و ساده نویسی برآنیم تا با الهام از سخنان ارزشمند آنان به ذكر پنج مرتبه از مراتب حضور قلب بپردازیم.
مرتبه اول: شخص نمازگزار باید اجمالا بداند كه با خداوند سخن می گوید و حمد و ثنای او می كند، اگر چه به معانی الفاظ توجه نمی كند. این مرتبه برای آنانی است كه معانی نماز را نمی دانند؛ حضرت امام خمینی ـ قدّس سره ـ از قول مرحوم شاه آبادی ـ قدّس سره ـ نقل می كند:
«مثل این نحوه، به این صورت است كه یكی، قصیده در مدح كسی بگوید و به طفلی كه معانی آن را نمی فهمد بدهد كه در محضر او بخواند و به طفل بفهماند كه این قصیده در مدح این شخص است، البته آن طفل كه قصیده را می خواند اجمالا می داند ثنای ممدوح را می كند، اگر چه كیفیت آن را نمی داند».[2]
مرتبه دوم: علاوه بر مرحله قبلی، به معانی كلمات و اذكار نیز توجه داشته باشد و بداند كه چه می گوید. امام صادق ـ علیه السلام ـ می فرماید:
«من صلّی ركعتین یعلمُ ما یقولُ فیهِما. انصرَفَ و لیسَ بَینَهُ و بینَ الله ذنبٌ إلّا غفرَلَهُ؛[3] هر كس دو ركعت نماز بخواند در صورتی كه بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود در حالی كه بین او و خداوند گناهی نیست، مگر این كه خداوند آنها را می بخشد». در این مرحله، قلب تابع زبان است.
مرتبه سوم: اسرار عبادت و حقیقت اذكار و تسبیح و تحمید و سایر مفاهیم را بفهمد و در حال نماز به آنها توجه كند تا خوب بداند چه می گوید و چه می خواهد.
مرتبه چهارم: نمازگزار علاوه بر مراحل سابق، باید اسرار و حقایق اذكار را به طور كامل در باطن ذاتش نفوذ داده و به مرحله یقین و ایمان كامل برسد. در این صورت است كه زبان از قلب پیروی می كند. قلب چون به آن حقایق ایمان دارد، زبان را به اذكار وادار می كند.
مرتبه پنجم: در این مرحله، نماز گزار به مرتبه كشف و شهود و حضور كامل می رسد كه به این مرحله حضور قلب در معبود می گویند نه حضور قلب در عبادت؛ یعنی مرحله ای كه اسما و صفات و كمالات حق را با چشم باطن مشاهده می كند،چیزی را جز خدا نمی بیند، حتی به خودش و افعال و حركات و اذكارش نیز توجه نداشته از سخنگو و سخن نیز غافل است و در حقیقت در انجذاب كامل قرار دارد، البته در این مرحله هم مراتبی است كه نسبت به سالكین متفاوت است.[4]
- عوامل حواسپرتی و درمان آن
1. هرزگی قوه خیال
از اسباب محوری و اصلی حواسپرتی، فرّار بودن، و هرزگی قوه خیال است.
آدمی دارای نیرویی است كه دایماً ذهن و خیالش را به كار می گیرد. اگر ذهن انسان در مورد موضوعات كلی، به صورت منظّم و مرتّب فعالیت كند و از یك مقدمه، نتیجه ای بگیرد، در این صورت تفكر و تعقّل حاصل شده است، ولی اگر ذهن انسان بدون هیچ مقدمه و نظمی در موضوعات جزئی، از چیزی به چیزی و از جایی به جایی پرواز كند و هیچ رابطه منطقی بین موضوعاتی كه در ذهن آمده ایجاد نكند، تخیّل صورت گرفته است.
- ویژگیهای قوّه خیال
یكی از ویژگیهای قوّه خیال، فرّار و متحرك بودن آن است، چون اگر تفكر نباشد، هزاران خاطره و مسأله به ذهن انسان (در طی چند لحظه، بدون هیچ ارتباطی با هم) می رسد.
دیگر از ویژگیهای قوّه خیال كه از تعریف آن بر می آید. آن است كه در موضوعات جزئی كار می كند و هم چنین از بی نظمی خاصی برخوردار است.
انواع خیالات در نماز
در نمازی كه می خوانیم، تمام انواع چهارگانه تصوّرات خیالی كه در ذیل می آید، وجود دارد، مگر كسانی كه قوه خیال را كاملا تربیت كرده و متمركز بر نماز كرده باشند.
گاهی آنچه در نماز به ذهن خطور می كند، انجام كار خیری است؛ مثلا در این تصور است كه چگونه بعد از نماز سخنرانی كند و یا با فلان بزرگ یا دوست، چگونه گفتگو كند.
و یا انجام كار شرّی است، مثلا در این تصوّر است كه چگونه بر سر دیگری كلاه بگذارد و... .
گاهی آنچه در خاطر و خیال می آید، صرف خیال است و آن یا خیال پسندیده است مثلا (در خاطر خود بگذراند كه پولدار شود تا بتواند گرسنگانی را سیر و برهنگانی را لباس بپوشاند و...) و یا خیال فاسد می باشد (مثلا در خاطر خود لذت گناه و چگونگی آن را بیاورد و با آن دلخوش كند).
پس آنچه كه در قوه خیال ما می آید از این چهار حالت خارج نیست، اگر چه گاهی در نماز قوّه خیال در امور پسندیده فعّالیّت می كند، و لیكن در جهت كسب حضور قلب، خیال در امور پسندیده هم باید كنترل شود و از پرواز آن به امور مختلف، خوب نگه داشته شود تا قلب یكسره متوجه خداوند گردد.
- درمان
الف. بیرون نماز
باید در بیرون نماز، تمرین و ممارست در حفظ قوه خیال و متمركز كردن آن صورت گیرد، به این صورت كه در ابتدا تمرین كنیم كه فكر و خیال خود را به امور خاصّی تمركز بدهیم و دایماً مواظبت بنماییم كه خیال به جایی دیگر نرود كه اگر این تمركز ادامه پیدا كند، آرام آرام می توانیم فكر و خیال خود را ضبط و نگهداری كنیم كه هر كجا اراده كردیم حركت كند.
كیفیت تغذیه قوه خیال
هر یك از قوای ما محتاج به تغذیه مناسب خود می باشد. باید برای منظم كردن قوه خیال و جهت دادن به آن، از عوامل كنترل قوّه خیال و گفتن ذكر دایم با توجه و متمركز كردن ذهن به امور پسندیده، استفاده كرد. از جمله امور پسندیده عبارتند از: یاد خدا بودن؛ تمام كارها و اعمال خود را نیت و هدف خدایی دادن؛ تفكر در مسائل علمیه و مسائل اعتقادیه (مبدأ و معاد) و وظایف انسانی و عملی (كسب اخلاق حسنه و رفتار انسانی)؛ مراقبت بر احوال و رفتار خود كه چه مقدار منطبق با عقل، شرع و رضای خداوند است و هم چنین یادآوری گذرگاه بودن دنیا و مسافر بودن خود و دقّت و تعقّل به عجایب خلقت و آثار نظم و قدرت پروردگار؛ همه اینها عوامل كمك كننده در كنترل قوه خیال می باشد.
ب. داخل نماز
یكی از روشهای كنترل قوه خیال در نماز «تصمیم بر مخالفت است»؛ یعنی تصمیم بگیرد كه خیال خود را متمركز در نماز و یا معانی نماز نماید و هر وقت كنترل آن از اراده انسان خارج شد دوباره برگرداند. حضرت امام خمینی ـ قدّس سره ـ می فرماید:
«طریقه عمده رام نمودن آن «عمل نمودن به خلاف است» و آن، چنان است كه انسان در وقت نماز خود را مهیّا كند كه حفظ خیال در نماز كند و آن را حبس در عمل نماید و به مجرّد این كه بخواهد از چنگ انسان فرار كند آن را استرجاع نماید (برگرداند) و در هر یك از حركات و سكنات و اذكار و اعمال نماز ملتفت حال آن (قوه خیال) باشد و از حال آن تفتیش نماید (جستجو كند) و نگذارد سر خود باشد و این در اوّل امر، كاری صعب (مشكل) به نظر می آید، ولی پس از مدتی عمل و دقت و علاج، حتماً رام می شود و ارتیاض پیدا می كند (ورزیده می شود)».[5]

[1] . بحارالانوار، ج 84، ص 238.
[2] . امام خمینی، اربعین، ص 434.
[3] . ثواب الاعمال، ص 72.
[4] . بر همه ماست كه در این مراتب به دقت تأمل نموده و درصدد تحصیل آنها باشیم؛ برای اطلاع بیشتر ر.ك: امام خمینی، اربعین، ص 434؛ ابراهیم امینی، خودسازی، ص 231؛ میرزا ملكی تبریزی، اسرار الصلوه، ص 307.
[5] . آداب الصلوه، ص 44.

علی اصغر عزیزی تهرانی ـ حضور قلب در نماز، ص11
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 11 مرداد 1392
حدیثى است كه جابر بن عبدالله انصارى روایت كرده است ، وى گوید: با مولایمان امیرالمؤ منین علیه السلام بودم ، مردى را در حال نماز دید به او فرمود: اى مرد! آیا تاءویل نماز را مى شناسى ؟ در پاسخ گفت : آقاى من ، آیا نماز تاءویلى جز عبادت دارد؟ فرمود: آرى سوگند به خدایى كه محمد صلى الله علیه و آله را به نبوت مبعوث فرمود خداوند، پیامبرش را به كارى از كارها برنینگیخت جز آن كه آن كار كار نمونه ، تاءویل و تفسیر دارد، و همه اینها نشانه تعبد و بندگى است مرد گفت : آقاى من ! اینها را به من بیاموز، فرمود: هنگام تكبیرة الاحرام و شروع به نماز، تاءویل نخستین تكبیر تو از تكبیرهاى هفتگانه شروع نماز این است كه وقتى الله الكبر گفتى به ذهنت چنین خطور دهى كه خداوند برتر از آن است كه به وصف ایستادن یا نشستن آید، و در گفتن الله اكبر دوم ، برتر بودن او را از حركت یا ایستایى به خاطر آورى ، و در تكبیر سوم ، برتر بودنش از جسم یا تشبیه به مانند، یا سنجیدن به قیاس را به ذهن خطور دهى ، و در تكبیر چهارم ، چنین خطور دهى كه وى برتر از آن است كه اعراض در او حلول كنند یا بیمارى ها او را بیازارند، و در تكبیر پنجم ، از ذهن بگذرانى كه او از وصف شدن به جوهر و عرض منزه است ، و از حلول در چیزى و یا حلول چیزى در او مبراست ، و در تكبیر ششم ، به خاطر آورى چیزهایى كه بر پدیده ها رواست ، از قبیل نابودى ، انتقال ، تغییر از حالى به حال دیگر، همه بر آن ذات مقدس نارواست ، و در تكبیر هفتم ، به ذهنت خطور دهى كه حواس پنجگانه در او حلول نكرده است . اما تاءویل كشیدن گردن در ركوع ، آن است كه به ذهن خویش چنین خطور دهى : خدایا به تو گرویدم هر چند گردنم را بزنى ، و تاءویل سربلند كردن از ركوع وقتى گفتى سمع الله لمن حمده ، الحدلله رب العالمین این است : آن كسى را سپاس مى گویم كه مرا از نیستى به هستى آورد، و تاءویل سجده اول این است كه در حال سجده به ذهنت خطور دهى خدایا مرا از زمین آفریدى ، وقتى سر از سجده برداشتى تاءویلش آن است كه مرا از زمین بیرون آوردى ؛ تاءویل سجده دوم آن است كه مرا دگر بار به زمین بر مى گردانى ؛ و تاءویل سر برداشتن از سجده دوم آن است كه به قلبت خطور دهى بار دیگر هنگام قیامت مرا از خاك بیرون مى آورى .
تاءویل نشستن هنگام تشهد بر جانب چپ و بالاتر قرار دادن پاى راست و بر نشیمن گاه چپ نشستن آن است كه به قلبت بگذرانى بار خدایا حق را بپا داشتم و باطل را میراندم ؛ و تاءویل تشهد تو، تجدید ایمان ، بازگشت به اسلام و اقرار به برانگیخته شدن پس از مرگ است ، و تاءویل قرائت ذكر تشهد، بزرگوار شمردن پروردگار سبحان و بزرگ تر دانستن اوست از آنچه ستمگران و الحاد پیشگان مى گویند، و تاءویل سلام در السلام علیكم و رحمة الله و بركاته خواستن رحمت از خداى سبحان است ، پس معناى سلام چنین است : براى شما از عذاب روز قیامت ایمنى است . امیر مؤ منان علیه السلام سپس فرمود: كسى كه تاءویل نمازش را این گونه نداند، نمازش ‍ كمبود دارد و ناقص است
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 7 تیر 1392
پیش از این گذشت كه براى هر موجودى در جهان طبیعت وجودى تام و كامل نزد خداى سبحان است ، گواه بر این سخن روایتى است در خصوص ‍ نماز و مقدمات ، اركان و شرایط آن این حدیث را على بن ابراهیم از پدرش ‍ ابراهیم ، از ابن ابى عمیر، از ابن اذینه از امام صادق علیه السلام نقل كرده كه ایشان خطاب به ابن اذینه فرمود: این ناصبى ها چه چیز روایت مى كنند؟ گفتم : فداى شما شوم در چه زمینه اى ؟ فرمود در اذان و ذكر ركوع و سجودشان ؟ گفتم : اینان مى گویند: این مسائل را ابى بن كعب در خواب دیده است . فرمود: دروغ مى گویند دین خدا عزیزتر از آن است كه در خواب دیده شود. راوى مى گوید: آن گاه سدیر صیرفى گفت : فدایت گردم پس ‍ براى ما در این باره سخنى بیان فرما، امام صادق علیه السلام فرمود: خداى عزوجل چون پیامبرش را به آسمانهاى هفت گانه بالا برد....
سپس به من گفته شد: اى محمد سرت را بلند كن ، چون سر را بلند كردم ، طبقات آسمان شكافته شد و پرده ها بالا رفت ، گفتند: سر فرود آور بنگر چه مى بینى ! چون نگاه كردم خانه اى دیدم مانند بیت الله شما، و حرمى دیدم چون این حرم مسجدالحرام چنان كه اگر چیزى از دستم رها مى كردم جز بر این حرم نمى افتاد، آن گاه به من گفته شد: یا محمد، این حرم است و تو محترم هستى و براى هر صورتى مثالى است ، سپس به من وحى كرد كه اى محمد: به صاد نزدیك شو، اعضاى سجده خویش را بشوى و آنها را پاك گردان و بر پروردگارت نماز بگذار؛ پس رسول خدا به صاد نزدیك شد - صاد، آبى است كه از ساق راست عرش جارى است - و با دست راست آب را برگرفت ، بدین سبب وضو با دست راست انجام مى گیرد. سپس ‍ خداوند به او وحى فرستاد: صورت خود را بشوى ، كه عظمت مرا خواهى نگریست ، پس از آن دو ذراع راست و چپ را بشوى كه با دستت كلام مرا خواهى گرفت ، سپس با باقى مانده همان آب دست ، سر و پاها را تا برآمدگى ، مسح كن كه من بر تو فرخنده مى گردانم و گامهایت را به جایى مى رسانم كه جز تو هیچ كس آنجا گام ننهاده باشد. این است علت اذان و وضو (43).
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 خرداد 1392
از روایاتى كه تایید مى كند وضو را سرى است كه در باطن وضو گیرنده جویاى طهارت تاءثیر مى گذارد، روایتى است كه شمارى از اصحاب ، آن را چنین نقل كرده اند:
گروهى از یهود خدمت پیامبر خدا صلى الله علیه و آله رسیده و مسائلى چند را از حضرت پرسیدند، از جمله گفتند: یا محمد صلى الله علیه و آله براى ما بگو: این چهار عضو براى چه باید شسته شود با این كه از تمیزترین مواضع بدن به شمار مى آید؟ پیامبر صلى الله علیه و آله فرمود:

شیطان آدم علیه السلام را وسوسه كرد، آدم به درختى كه از آن نهى شده بود نزدیك شد، وقتى به آن نگریست آبرویش رفت ، سپس ایستاد و به طرف درخت رفت - این نخستین گامى بود كه به طرف گناه برداشته شد - سپس دست برد و از میوه درخت برگرفت و خورد، در این هنگام ، زیور و پوشش خود را از دست داد، دست بر سر گذاشت و گریست ، و چون خداوند - عزوجل - توبه او را پذیرفت ، بر او و فرزندانش واجب كرد كه همین اعضا را بشویند، پس خداوند به او فرمان داد كه چون به آن درخت نگریسته روى خویش را بشوید و چون با دو دست تناول كرده آن دو را نیز تا آرنج شستشو دهد، و چون دست بر سر گذاشت ، فرمان به مسح سر داد و نیز امر به مسح دو پا فرمود، زیرا با آنها به سوى گناه رفته است . (33)

رازهای نماز جوادی املی
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 خرداد 1392
از روایات بیانگر این نكته كه وضو - چون انسان را از پلیدى مى سازد - داراى نهانى خارجى است ، حدیثى است كه از على علیه السلام نقل شده است ، حضرت فرمود: هیچ مسلمانى نیست كه وضو بگیرد و هنگام وضو این دعا را بخواند: سبحانك اللهم و بحمدك ، اشهد ان لا اله الا انت ، استغفرك و اتوب الیك ، اللهم اجعلنى من التوابین و اجعلنى من المتطهرین جز این كه عمل وى در برگه اى نوشته مى شود و بر آن مهر نهاده و زیر عرش الهى قرار مى گیرد تا روز قیامت كه سربسته و به او باز مى گردد. (31)

رازهای نماز جوادی املی
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 5 خرداد 1392
ابو بصیر كه از شاگردان معروف امام صادق و امام باقر علیه السلام است نقل مى كند: اذا مات العبد المومن دخل معه فى قبره سته صور فیهن صوره هى احسنهن وجها و ابهاهن هیئة واطیبن ریحا وانظفهن صورة . قال : فتقف صورة عن یمینه واخرى عن یساره و اخرى بین یدیه و اخرى خلفه اخرى عند رجلیه . وتقف التى هى احسنهن فوق راسه فان اتى عن یمینه منعته التى عن یمینه ثم كذلك الى ان یوتى من الجهات الست . قال : فتقول احسنهن صوره من یساره انا الزكوة ، و تقول التى بین یدیه انا الصیام ، و تقول التى خلفه انا الحج والعمرة ، و تقول التى عند رجلیه انا بر من اخونك ثم یقلن من انت فانت احسننا وجها واطیبنا ریحا وابهانه هیئه ، فتقول انا الوالایه لال محمد - صلوات الله علیه و علیهم اجمعین (119)وقتى بنده مؤ من مى میرد و وارد برزخ و قبر مى شود شش چهره نوارنى با او وارد برزخ و قبر مى شوند؛در بین این شش صورت یكى از همه نورانى تر و پر بهاتر و بشاشتر و زیباتر است ، یكى از آنها طرف راست این شخص ‍ در قبر قرار مى گیرد، یكى طرف چپ او، یكى روبروى او یكى پشت سر او، یكى نزدیك پاهاى او، آنكه از همه نورانى تر است بالاى سر او مى ایستد؛این شخص كه با این وضع در برزخ و قبر آرمید، این شش صورت در برابر هر حادثه و مشكلى كه بخواهد به او آسیب برساند از هر طرف از وى حمایت مى كنند: اگر از طرف راست این مومن بخواهد به وى آسیب برساند آنكه طرف راست اوست حفظش مى كند و نمى گذارد به وى از این طرف آسیبى برسد، همچنین از طرف چپ ، روبرو، پشت سر، زیر پا، بالاى سر؛آنگاه معارفه اى در همان برزخ بین این صورتهاى نورانى برقرار مى شود كه یكدیگر را معرفى مى كنند؛آنكه از همه نورانى تر است از دیگران مى پرسد كه شما كیستید، خدا جزاى خیر به شما بدهد؛آنگاه اینان خود را معرفى مى كنند؛آنكه در طرف راست این بنده مؤ من قرار مى گیرد مى گوید من نمازم . معلوم مى شود نماز احكامى دارد و آداب و سر و باطن . باطن نماز یعنى همین صورت نورانى كه در قبر در طرف راست عبد مؤ من قرار مى گیرد. انسان مى تواند نماز را ببیند، با نماز سخن بگوید، نماز از او شفاعت كند و مانند آن . نماز به عنوان نمونه است ، همه این عبادات بر این منوال است . این دیگر در كتابهاى فقهى و اخلاقى نیست ، این احادیث نورانى كه باطن عبادات را براى ما تشریح مى كنند مربوط به علم دیگرى است . ائمه - علیهم السلام - شاگردان فراوانى داشتند و همه مسائل را بر همه شاگردان نمى گفتند.نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 17 اردیبهشت 1392

نامه حاج میرزا جواد ملکی به مرحوم کمپانی

حاج میرزا جواد ملکی، در نامه ای که به عنوان پاسخ نامه علاّمه محمد حسین کمپانی اصفهانی - فیلسوف و اصولی مشهور - نگاشته، دستوراتی به نقل از استاد خود، مرحوم ملا حسینقلی همدانی ذکر کرده که قسمتی از آن را انتخاب کرده در اینجا می آوریم:

«... مرحوم مغفور می فرمودند: باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوّت بگیرد و میزان آن را هم چنین می فرمودند، که انسان اولاً: روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد، حتی تنقّل ما بین الغذائین نکند.

ثانیا: هر وقت غذا می خورد باید مثلاً یک ساعت بعد از گرسنگی بخورد. آنقدر بخورد که تمام سیر نشود این درکمّ غذا؛ و امّا کیفش، بعد از آداب معروفه، گوشت زیاد نخورد؛ به این معنی که شب و روز، هر دو نخورد و در هر هفته، دو سه دفعه هر دو را، یعنی، هم روز و هم شب را ترک کند. و یکی هم اگر بتواند للتکیف (برای کیف کردن و لذّت بردن) نخورد و لامحاله آجیل خور نباشد... و اگر بتواند روزه های سه روزه هر ماه را ترک نکند.

و امّا تقلیل خواب، می فرمود: شبانه روزی شش ساعت بخوابد.

اینها در تقلیل حیوانیت کفایت می کند. و امّا در تقویت روحانیت، اولاً: دائما باید همّ و حُزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد.

ثانیا: تا می تواند ذکر و فکر را ترک نکند، که این دو جناحِ سیر آسمان معرفت است. در ذکر، عمده سفارش به اذکار صبح و شام است؛ اَهَمّ آنها که در اخبار وارد شده و اَهَمّ تعقیبات صلوات (نمازها) و عمده تر ذکر وقت خواب که در اخبار مأثور است لاسیما متطّهرا در حال ذکر، خواب برود. و شب خیزی می فرمودند: زمستان ها سه ساعت، تابستان ها یک ساعت و نیم، و می فرمودند که من در سجده ذکر یونسیه (لا إِله إِلاّ أنت سبحانک اِءنّی کنت من الظالمین) خیلی اثرها دیدم.

بنده، خودم هم تجربه کرده ام، چند نفر مدّعی تجربه اند، یکی هم قرآن که خوانده می شود به قصد هدیه به حضرت ختمی مرتبت - صلوات اللّه علیه و آله - خوانده شود.

شاهین بلند پرواز آسمان عرفان، مرحوم ملاّ حسینقلی همدانی در نامه ای چنین می نگارد:

«... البته در اجتناب از معصیت کوتاهی مکن و اگر خدای نخواسته معصیت کردی، زود توبه نما و دو رکعت نماز به جا آور و بعد از نماز، هفتاد مرتبه استغفار کن و سر به سجده بگذار و در سجده از حضرتِ پروردگار عفو بخواه، امیدوارم عفو بفرماید.

معاصی کبیره در بعضی از رساله های عملیه ثبت شده، یاد بگیر و ترک نما و زنهار پیرامون غیبت و دروغ و اذیت نگردد. لااقل یک ساعت به صبح مانده بیدار شو و سجده به جا بیاور و آنچه در منهاج النجاة مرحوم ملاّ محسن فیض - رضوان اللّه جلّ جلاله علیه - مذکور است، کافی و شافی است از برای عمل شب و روز تو، به همان نحو عمل نما و سعی کن که عمل و ذکرت، به محض زبان نباشد و با حضور قلب باشد که عمل بی حضور قلب، اصلاح قلب نمی کند، اگر چه ثواب کمی دارد.

البته البته از غذای حرام فرار کن، مخور مگر حلال.

غذا را کم بخور و زیاد مخور؛ یعنی زیاده بر حاجت بُنیه مخور، نه چندان بخور که تو را سنگین بکند و از عمل باز دارد و نه چندان کم بخور که ضعف آورد و به سبب ضعف از عبادت مانع شود. و هر قدر بتوانی روزه بگیر، به شرطی که شب جای روز را پر نکنی. الحاصل: غذا به قدر حاجتِ بدن ممدوح و زیاده و کم هر دو مذموم. و شروع به نماز کن با قلب پاک از حقد و حسد و غلّ و غش مسلمانان، و لباس و فرش و مکان نمازت باید مباح باشد. اگر چه مکان غیر محل جبهه نجس بودنش به نجاست غیر متعدیه، نماز را باطل نمی کند، ولی نبودنش بهتر است.

و بایست به نماز (به گونه) ایستادن بنده در حضور مولای جلیل، با گردنِ کج و قلب خاضع و خاشع. و بعد از فریضه صبح، هفتاد مرتبه استغفار و صد مرتبه کلمه طیبه توحید و «دعای صباحِ» مشهور را بخوان. و تسبیح سیده نساء (فاطمه زهرا علیهاالسلام ) را بعد از فریضه ترک مکن.

و هر روز هر قدر بتوانی لااقل یک جزء قرآن با احترام و وضو و خضوع و خشوع، بخوان و در بین خواندن حرف مزن، مگر در مقام ضرورت.

و در وقت خوابْ شهادت را بخوان و آیة الکرسی و یک مرتبه فاتحه و چهار مرتبه سوره توحید و پانزده مرتبه سوره قدر و آیه «شهداللّه » (را) بخوان و استغفار هم مناسب است.

اگر بعضی از اوقات بتوانی سوره مبارکه توحید را صد مرتبه بخوانی بسیار خوب است و از یاد مرگ غافل مشو. و دست بر گونه راست گذاشته، با یاد خدا بخواب (مثل میت در قبر). و از وصیت کردن غافل مشو. و ذکر مبارک «لا اِله الاّ أنت سُبْحانک اِنّی کنْتُ مِنَ الظّالمین» را هر قدر (بتوانی) بخوان و در هر وقت بسیار بگو. شب و عصر جمعه در هر یک، صد مرتبه سوره مبارکه قدر را بخوان و دعای کمیل را در هر شب جمعه ترک مکن. و «مناجات خمس عشرة» را - حالت با هر کدام از آنها مناسب باشد - لاسیما مناجاتِ شاکین و تابئین و مفتقرین و مریدین و متوسّلین و معتصمین را بسیار بخوان و دعاهای صحیفه کامله، هر کدام در مقام مناسب بسیار خوب است. و در وقت عصر، هفتاد بار استغفار و یک سبحان اللّه العظیم سبحان اللّه و بحمده بخوان و استغفارات خاصه را هم بخوان و سجده طویل را فراموش مکن و قنوت طول دادن بسیار خوب است و همه اینها با ترک معاصی بسیار خوب است

نوع مطلب : مطالب برگزیده، داستان های جالب و آموزنده، آداب دعا، نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392

(حاج شیخ عباس قمی )محدّث قمی در هنگام تلاوت قرآن، وقتی به آیه شریفه «وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاْءِنسَ إِلاَّ لِیعْبُدُونِ؛ جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت» می رسید، لرزه بر اندامش می افتاد و می فرمود: «وا اَسفا! چقدر غافلیم و چه اندازه از خدا دور افتاده ایم، در حالی که عبادت و پرستش او، هدف از آفرینش جنّ و انس بوده است.»

و چرا ما از آن هدف مبارک دور افتاده باشیم؟ و این ورد زبان ایشان بود و هر جا که منبر می رفت و موعظه می کرد، فلسفه آفرینش موجودات و انسان را یادآوری می کرد و می گفت: «فراموش نکنید که عبادت خدا هدف خلقت است.»

فرزند ایشان - مرحوم حجة الاسلام آقای حاج میرزا علی محدّث زاده - نقل کرده است: «پدرم شب جمعه ای پس از نماز شب، در نجف اشرف مشغول خواندن سوره «یس» می شود. وقتی که به آیه شریفه «هذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِی کنتُمْ تُوعَدُونَ» می رسد، چند بار آن را تکرار کرده و مکررا می گوید: «اعُوذُ بِاللّه مِنَ النّار = پناه می برم به خداوند از آتش جهنّم» و چنان منقلب می شود که نمی تواند بقیه سوره را بخواند و به همان حال باقی می ماند تا هنگام اذان صبح که مشغول نماز صبح می شود.

نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 16 اردیبهشت 1392


1-  قابل توجه أئمه جماعات .

2- یعنی عجله دارد ! و پیامبر اكرم ادب رعایت نوبت آموزش دادند.

3- حكمت عبادات ص 86 با كمی تغییر درعبارات.

4- عن علی علیه السلام عن رسول الله صلی الله علیه وآله  أنه قال: یحشر الله عزوجل امتی بوم القیامة بین الامم غرا محجلین من آثار الوضوء . (بحار الانوار 80/237-ح11)

نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392

نوع مطلب : نکات قرآنی، نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1392
واجبات نماز، یازده چیز است :
اول : نیّت
دوم : قیام
سوم : تکبیرة الاحرام ، یعنى ((اللّه اکبر)) گفتن در اول نماز
چهارم : رکوع
پنجم : سجود
ششم : قرائت
هفتم : ذکر
هشتم : تشهد
نهم : سلام
دهم : ترتیب
یازدهم : موالات ، یعنى پى در پى بودن اجزاى نماز.

بعضى از واجبات نماز، رکن است و بعضى دیگر غیر رکن .
ارکان نماز
نیّت
قیام
تکبیرة الاحرام
رکوع
سجود (دو سجده )
غیر ارکان نماز
قرائت
ذکر
تشهد
سلام
ترتیب
موالات
فرق بین ارکان نماز و غیر ارکان
اگر انسان ارکان نماز را بجا نیاورد و یا اضافه کند، عمداً باشد یا اشتباهاً، نماز، باطل است ، ولى غیر ارکان را اگر اشتباهاً کم یا زیاد کند، نماز باطل نیست .نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 31 فروردین 1392

از امام صادق (علیه السلام ) سؤ ال شد چرا نماز مغرب سه ركعت است و نافله اش چهار ركعت كه در سفر و حضر تقصیر در آن نیست ؟
آن حضرت فرمود: خداوند تبارك و تعالى همه نمازها را بر پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم ) به صورت دو ركعتى نازل كرد.
رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) (به امر پروردگار) به همه نمازها به جز مغرب و نماز صبح دو ركعت اضافه نمودند، كه در حضر به صورت تمام و در سفر به طور قصر خوانده شود.(404)
هنگامى كه رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) مشغول اقامه نماز مغرب بودند، حضرت فاطمه (علیها السلام ) بدنیا آمدند. رسول خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ) به شكرانه این نعمت (به امر پروردگار) یك ركعت به نماز مغرب اضافه فرمودند. پس چون امام حسن (علیه السلام ) به دنیا آمد، دو ركعت دیگر به عنوان نافله به آن سه ركعت اضافه نمودند و زمانى كه امام حسین (علیه السلام ) به دنیا آمد، به نافله مغرب دو ركعت دیگر اضافه فرموده و آن را شكرانه تولد آن حضرت قرار دادند.(405)

404- علل الشرایع : ص 324.
405- علل الشرایع : ص 324.

نوع مطلب : پرسش و پاسخ، نماز، مطالب برگزیده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 16 فروردین 1392

عقیق: اگر انسان در عدد تسبیح شک نماید، در صورتی که از محل آن نگذشته باشد، باید بنا را بر کمتر بگذارد، و اگر اشتباه کند و بر تعداد تکبیرها یا غیر آن بیفزاید، باید دست از زیادی بردارد و بنا را بر سی و چهار یا سی و سه بگذارد و در چنین مواردی بهتر است در تکبیر و تحمید، نه در تسبیح(سبحان الله) بنا بگذارد که یکی کم است و سپس با گفتن یک مرتبه، عدد را تکمیل کند.(1)

امام صادق(ع) می فرماید:

إذا شَکَکتَ فیِ تَسبِیحِ فاطِمَةَ الزَهراء(س) فَأعِد.؛ هرگاه در اعداد تسبیح حضرت زهرا(س) شک کردی،پس اعاده کن.(2)

 

پی نوشت ها:

1_( به نقل از تحریر الوسیله)

2_(اسرار و آثار تسبیح حضرت زهرا(س)، علیرضا رجالی تهرانی، ص61)

نوع مطلب : نماز، مطالب برگزیده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 1 فروردین 1392

هر كس شراب نوشد تا چهل روز نمازش قبول نمى شود

حسین بن خالد مى گوید: از امام (ابوالحسن ) پرسیدم روایتى از رسول خدا صلى الله علیه و آله به ما رسیده كه هر كس شراب نوشد تا چهل روز نمازش قبول نمى شود.
امام علیه السلام فرمود: صحیح است .
عرض كردم : به چه علت چهل روز، نه كم و نه زیاد؟
امام فرمود: خداوند آفرینش انسان را اندازه گیرى نموده ، چهل روز به حالت نطفه ، و آنگاه نیز چهل روز، و پس از آن مضغه نیز چهل روز... پس كسى كه شراب نوشد تا چهل روز آن در مشامش او (نرمه سر استخوان كه مى توان آن را جوید) باقى مى ماند به مقدار انتقال حالتهاى جنینى او. و آنگاه فرمود: و این چنین است تمام غذاها و نوشیدنیهایى كه تناول مى كند

قضاوتهاى امیرالمومنین على علیه السلام

نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 16 شهریور 1391


نماز خواندن در آشپزخانه وحمام چه حکمی دارد ؟

( توضیح المسائل مراجع ، جلد اول ، ص 552 )

جاهایی که نماز خواندن در آن مکروه است

مسأله 898 ـ نماز خواندن در چند جا مکروه است واز آن جمله است : حمام ، زمین نمکزار ، مقابل انسان ، مقابل دری که باز است ، در جاده وخیابان و کوچه اگر برای کسانی که عبور می کنند زحمت نباشد وچنانچه زحمت باشد حرام ولی نماز باطل نیست (1) .مقابل آتش وچراغ ، در آشپزخانه وهر جا که کوره آتش باشد ، مقابل چاه وچاله ای که محل بول باشد ، روبروی عکس ومجسمه چیزی که روح دارد ، مگر آن که روی آن پرده بکشند ، در اطاقی که جنب در آن باشد ، در جایی که عکس باشد اگر چه روبروی نمازگزار نباشد ، مقابل قبر ، روی قبر ، بین دو قبر ، در قبرستان.

1-(امام خمینی ) این مسأله ، دررساله آیت الله بهجت نیست

خوئی ، تبریزی ، سیستانی : چنانچه زحمت باشد ، مزاحمت حرام است ...

اراکی ، گلپایگانی ، فاضل، صافی : چنانچه زحمت باشد حرام ونماز باطل است ...

زنجانی : چنانچه زحمت باشد حرام وبه احتیاط واجب نماز باطل است ...

مکارم : شایسته است نماز را در این چند جا نخوانند : حمام ، زمین نمکزار ، مقابل انسانی که نشسته یا ایستاده است ، مقابل دری که باز است ودر جاده ها وکنار خیابانها در صورتی که مزاحم عبور ومرور مردم نباشد واگر مزاحم باشد حرام است ...

نوع مطلب : احکام، نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 11 مرداد 1391

حضرت ابى الحسن موسى بن جعفر علیه السلام علت تكبیرهاى افتتاحى نماز را چنین بیان فرمود: ان النبى صلى الله علیه و آله لما اسرى به الى السماء قطع سبعة حجب ، فكبر عند كل حجاب تكبیرة فاوصله الله عزوجل بذلك الى منتهى الكرامة (54)؛
نبى گرامى اسلام صلى الله علیه و آله چون شبانگاه به آسمان برده شد، از هفت حجاب گذشت و نزد هر حجاب یك تكبیر گفت ، از این رو خداوند - عزوجل - او را به نهایت بزرگوارى رساند.
باید دانست كه حجاب گاهى تاریك و گاهى نورانى است ؛ حجاب تاریك عبارت است از جهان ماده و مادیات و حجاب نورى همان وجود نورانى است كه نور چیره آن مانع از ادراك آن یا ادراك فرا سوى آن است . انسان سالك ، وقتى از ماده و شئون مادى به فراز آید و برتر از موجود نورى گردد، ادراك آن حجاب و دست یازى به فراسوى آن براى وى آسان مى گردد، و این همان معناى دریدن حجاب است ، زیرا دریدن هر حجابى ، متناسب با همان حجاب است .
چون معراج در فضاى نور و همسایگى نزدیك پروردگار به وقوع پیوسته است پس در آنجا حجابى جز حجاب نورى نبوده ، و حجاب نورى نیز جز بانور چیره درهم نمى شكند، و چون نور مانع در آنجا امرى موجود و تكوینى بود، ناچار باید چیزى نیز كه آن حجاب را در مى نوردد موجودى تكوینى باشد كه دست جعل اعتبارى بدان راه نیافته باشد.
تكبیر در آنجا نقش دریدن حجاب نورى دارد، لذا داراى حقیقتى عینى است كه بر غیر خود چیره است ، و چون تعداد این حجابها هفت تاست و در طول هم قرار گرفته اند، نه در عرض هم ، و هر گاه حجابى پاره شود، مرتبه اى از تقرب حاصل مى آید كه پیش از آن نبوده ، لاجرم میان تكبیرهاى هفتگانه نیز كه نقش پاره كردن حجاب ها را دارند تمایز و جدایى طولى وجود دارد، نه تمایز عرضى . پس ، هر گاه نمازگزار تكبیر مى گوید درجه اى در مناجات به مولایش نزدیك مى شود، نزدیكى كه پیش از این حاصل نشده بود؛ بنابراین ، درجات قرب به خداوند متعال نیز طولى است .


54- جامع احادیث الشیعة ، ج 5، ص 59، ح 2377 از من لا یحضره الفقیه ، ج 1، ص 305.

نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 7 مرداد 1391

اسرار طهارت

 

بنا بر آنچه ابوجعفراحمد بن محمد بن خالد برقی(م247یا280) (۱)

 امام صادق(ع)فرمود:روزی امیرالمومنین(ع)نشسته بودوپسرش محمد با او بود به پسرش فرمود:ای محمد برای من ظرف آبی بیاور تااز آن وضو بگیرم،محمد آب آورد،حضرت با دست چپ آب بر دست راست ریخت وفرمود:

"بسم الله الذی جعل الماء طهورا ًولم یجعله نَجِساً"؛

سپس به آن استنجا کردواین دعا را خواند:

"اللّهم حصّن فرجی واَعِفّه،واسترعورتی وحرّمنی علی النار" ؛

بعد از آن آب را در دهان مضمضه کرد و فرمود:

"اللّهم لقّنی حجتی یوم ألقاک و أنطق لسانی"؛

خدایا در روزی که تورا ملاقات می کنم،حجت وبرهان قطعی به من القا کن وزبانم را بدان گویا گردان.

آن گاه استنشاق کرد وآب را در بینی کشید وعرض کرد :

"اللّهم لا تحرمنی ریح الجنة"؛

خدایابوی بهشت را برمن حرام مفرما،واز جمله کسانی قرارم ده که بوی بهشت ونکهت پاک آن را می یابد.

سپس حضرت صورت خود را شسست وگفت:

"اللّهم بیّض وجهی یوم تبیّض وجوه،وتسوّد وجوه،ولاتسوّد وجهی یوم تبیضّ وجوه وتسوّد وجوه"؛

خدایا روزی که چهره هایی سفید وصورتهایی سیاه میشود،روی مراسفید گردان،وصورتم را سیاه مدار درروزی که چهره هایی سفید وصورتهایی سیاه میشود.

آن گاه دست راست خود را شست وعرض کرد:

"اللّهم أعطنی کتابی بیمینی والخد فی الجنان بیساری"؛

خدایا نامه ی کردارم را به دست راستم عطا فرما وبرات جاودانه زیستن در بهشت را به دست چپم ده.

سپس حضرت دست چپ را شست وگفت:

"اللهم لا تعطنی کتابی بیساری،ولاتَجعلها مغلولة ً الی عنقی،وأعوذ بک من مقطّعات النیران"؛

خدایا نامه اعمالم را به دست چپم مده وبه گردنم مبند وبه توپناه می برم از تکه پاره های آتش.

آن گاه مسح سر کشید و عرض کرد:

"اللّهم غشّنی برحمتک وبرکاتک وعفوک"؛

خدایا به رحمت وبرکات وبخشایش خود مرا فرا بگیر.


کتاب رازهای نماز+آیت الله جوادی آملی
نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 7 مرداد 1391

چون نمازستون دین است وباپذیرفته شدن آن سایر اعمال نیز پذیرفته خواهد شد واگر رد شود،بقیه اعمال نیز مردود خواهند گشت،ونیز چون هر عملی پیرو نماز است لذا اسرار آن نیز ستون رازهای دین است،اگر اسرار نماز به دست آمدو مشاهده شد،راز های سایر اعمال نیز مورد دست یابی ومشاهده قرار خواهند گرفت،پس سزاوار است سالک بکوشد وعارف تلاش کند تا به ستون رازهای دین دست یابدوسر انجام به همه ی زوایای دین برسد وهمه ی آن را مشاهده نماید،ودرروزی که هیچ سایه ای جز سایه ی خداوند –جلّ شأنه-نیست تحت سایه ی ولایت اوبیارامد

کتاب آنلاین رازهای نماز - آیت الله جوادی آملیبرای مطالعه کتاب کلیک کنید
نوع مطلب : کتابخانه آنلاین مذهبی، نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 7 مرداد 1391

مروری بر اندیشه های اقتصادی امام رضا(ع)


مرحوم كلینى ، راوندى و برخى دیگر از بزرگان به نقل از شخصى به نام ابراهیم فرزند موسى قزّاز - كه امام جماعت یكى از مساجد شهر خراسان (مسجد الرّضا علیه السلام ) بود - حكایت نمایند:
روزى به محضر مبارك حضرت علىّ بن موسى الرّضاعلیهما السلام وارد شدم تا پیرامون درخواستى كه قبلاً از آن حضرت كرده بودم ، صحبت نمایم ؛ و با كمك ایشان بتوانم مشكلات زندگى خود و خانواده ام را بر طرف سازم .
در همین اثناء، امام علیه السلام در حال حركت و خروج از منزل بود و قصد داشت كه جهت استقبال بعضى از شخصیّت ها به بیرون شهر برود.
من نیز همراه حضرت به راه افتادم ، در بین راه وقت نماز فرا رسید، پس امام علیه السلام مسیر خود را به سمت ساختمانى كه در آن نزدیكى بود، تغییر داد.
و سپس در نزدیكى آن ساختمان ، كنار صخره اى فرود آمدیم ؛ و حضرت به من فرمود: اى ابراهیم ! اذان بگو.
عرضه داشتم : صبر كنیم تا دیگر اصحاب و دوستان ، به ما ملحق شوند، بعد از آن نماز را اقامه فرمائید؟
حضرت فرمود: خداوند تو را مورد مغفرت و رحمت واسعه خویش قرار دهد، مواظب باش كه هیچ گاه نماز را از اوّل وقت آن ، تاءخیر نیندازى ، مگر آن كه ناچار و مجبور شوى ؛ و یا آن كه داراى عذرى - موجّه - باشى .
پس طبق فرمان امام علیه السلام اذان نماز را گفتم ؛ و سپس نماز را به امامت آن حضرت اقامه نمودیم .
بعد از آن كه نماز، پایان یافت و سلام نماز را دادیم ، عرضه داشتم :
ادامه مطلب


نوع مطلب : نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 28 تیر 1391


سجده بر خاک راهکار دفع امواج الکترومغناطیسی برای شهروندان الکترونیکی

یکی از معضلات عصر الکترونیک و به تبع ان زندگیهای الکترونیکی صدمات و لطمات ناشی از امواج تکنولوژیهای این عصر برای کاربران می باشد.
تجهیزات صوتی و تصویری ، موبایل ، کامپیوتر و ......
یک دانشمند غیر مسلمان (از اروپا) تحقیقاتی را مبتنی بر یافتن راهکاری برای خارج کردن امواج الکترومغناطیسی که به بدن آسیب می رساند،  انجام داده است.

جناب آقای غفوریان با استناد به یافته های این دانشمند مطلب جالب و ارزشمندی را تهیه و تنظیم نموده اند که روئیت این مطلب قطعا برای عزیزان خالی از لطف نمی باشد.

 

 

 

سجده
بدن شما به طور روزانه مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت میکند.
شما امواج الکترو مغناطیس را از طریق تجهیزات الکتریکی که استفاده می کنید و نمی توانید کنار هم بگذارید ونا خواسته این امواج را دریافت می کنید.

 

همچنین از طریق لامپهای روشن که حتی برای یکساعت هم خاموش نمی شوند.

 


شما منبعی هستید که مقدار زیادی امواج الکترومغناطیس دریافت می کنید.به عبارت دیگر شما با امواج الکترومغناطیس شارژ می شوید بدون اینکه بفهمید!
سردرد هستید! احساس ناراحتی می کنید!
تنبلی در کار و درد در مکان های مختلف!
این را فراموش نکنید وقتی بعضی از این علایم را احساس کردید!
راه حل همه اینها چیست!!؟؟
با گذاشتن پیشانی تان بیشتر از یک بار بر زمین، زمین امواج الکترومغناطیس مضر را تخلیه خواهد کرد!این شبیه زمین کردن ساختمانهایی است که احتمال برخورد سیگنالهای الکتریکی (مانند رعد و برق) وجود دارد تا امواج از طریق زمین تخلیه شود.
بنابراین سر را بر خاک بگذارید تا امواج الکتریکی مثبت تخلیه شود!
آنچه این تحقیق را بیشتر شگفت انگیز می کند:
بهتر است که پیشانی تان را بر خاک بگذارید!
و آنچه شگفت انگیزتر است اینکه:
بهترین راه که پیشانی تان را بر خاک بگذارید حالتی است که رو به مرکز زمین باشید چرا که در این حالت امواج الکترومغناطیس بهتر تخلیه خواهد شد.
و بیشتر تعجب خواهید کرد وقتی بدانید بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکه مرکز زمین است.
و کعبه درست مرکز زمین است!

بنابراین سجده در نمازتان:
بهترین راه برای تخلیه سیگنالهای مضر از بدن است !
این همچنین کمال مطلوب برای نزدیکی به قادر مطلق است، او که جهان را اینگونه خلاق آفرید !
ما به خاک نمی افتیم تا امواج الکترومغناطیس تخلیه شود، بلکه برای اطاعت خدای قادر متعال سجده می کنیم! ما به فرمان خدا اعتقاد داریم که همیشه در آن معرفتی است! ایمان ما بخاطر آفریننده است! او همه چیز را می داند!
اما،از آنجا که دلیل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچه مسلمانان انجام می دهند را ببینند؛ این برای همه خوب است!

منبع: http://www.ravazadeh.com


نوع مطلب : مطالب برگزیده، نماز، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
جمعه 2 تیر 1391


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   


موضوعات
پیوند روزانه
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic